Få det senaste erbjudanden från din stadsdel - Gratis

( kategori: Malerabeiten )


Vad arbetet bör utföras?


Där ska arbetet utföras?

Hur stor är ytan på väggen för att måla?

Som bör ge nödvändigt material?

Finns det något annat, vad leverantören bör veta?

När du vill starta med utförandet av ordern?

Vilken område skall förslagen oro?