Få det senaste erbjudanden från din stadsdel - Gratis

( kategori: Kemi handledning )


Hur ofta vill du besöka klasser?

Hur är din nuvarande nivå?

Vad är dina utbildningsmål?

Finns det något annat som kemi läraren bör veta?

När du vill starta med utförandet av ordern?

Vilken område skall förslagen oro?